Silver Tone Tours, Rajasthan Tours, Golden Triangle Tours, Haroti Tour, Royal Rajasthan, GOlden Rajasthan, Ranthambhore, Ranthambore, Varanasi, Agra, Jaipur, Delhi, Khajuraho, Udaipur, Ajmer, Pushkar, Jaisalmer, Jodhpur, Bikaner, Boondi, Bundi, Mehrangarh, LalGarh, Joonagarh, Forts & Palaces, Heritage, Historical, Jodha Akbar, Humanyu, Fatehpur Sikri, Taj Group of Hotels, Heritage Hotels, Car Rental, Tour Planner, Incredible India, Indian Moments, Real India Tours, Classic Tours, Amazing Tours, Narain Niwas, Alsisar Haveli, Ammaid Bhawan, Rajputana, Jai Mahal, Raj Vilas, Raj Mahal, Raj Palace, Rambagh, Man Singh, Mandawa Haveli, Bissau Palace, Rang Mahal, Fort Rajwada, Gorbandh, Himmatgarh Palace, Lake Palace, Udai Vilas, Shiv Niwas Palace, Lakshmi Vilas, Laxmi Vilas, Rajputana Resort, Chokhi Dhani, 5 Star, 7 Star, 3 Star 2 Star, Budget Hotels, Ajeet Bhawan, Taj Ummaid Bhawan Palce, Taj Hari Mahal, Trident, The Ummaid, Ratan Niwas, Ranbanka, Karni Bhawan, Bhanwar Niwas, Lalgarh Palace
 
 

Rajasthan Tourism Festival Calendar 2010-2015

S.No.

Fairs & Festivals

Place

Vikaram Samwat

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Camel Festival

Bikaner

Paush-Shukla, (14-15)

30-31 Dec.2009

18-19 Jan.

8-9 Jan.

26-27 Jan.

15-16 Jan.

4-5 Jan.

2.

Nagaur Fair(Ramdeoji Cattle Fair)

Nagaur

Magh-S, (7-10)

22-25 Jan.

10-13 Feb.

30 Jan.-
2 Feb

17-20 Feb.

6-9 Feb.

26-29 Jan.

3.

Desert Festival

Jaisalmer

Magh-S, (13-15)

28-30 Jan.

16-18 Feb.

5-7 Feb.

23-25 Feb.

12-14 Feb.

1-3 Feb.

4.

Beneshwar Fair

Beneshwar(Dungarpur)

Magh-S, (11-15)

26-30 Jan.

14-18 Feb.

3-7 Feb.

21-25 Feb.

10-14 Feb.

30 Jan-
3 Feb.

5.

Braj Festival

Bharatpur

Phalgun-S(11-13)

2-4 Feb.

2-4 Feb.

2-4 Feb.

2-4 Feb.

2-4 Feb.

2-4 Feb.

6.

Elephant Festival

Jaipur

Phalgun-S 15

28 Feb.

19 Mar.

7 Mar.

26 Mar.

16 Mar.

5 Mar.

7.

Kailadevi Fair

Karauli

Chaitra-K(12)

12 Mar.

31 Mar.

19 Mar.

7 Apr.

28 Mar.

17 Mar.

8.

Gangaur Festival

Jaipur

Chaitra-S(3-4)

18-19 Mar.

6-7 Apr.

25-26 Mar.

13-14 Apr.

2-3 Apr.

22-23 Mar.

9.

Mewar Festival

Udaipur

Chaitra-S(3-5)

18-20 Mar.

6-8 Apr.

25-27 Mar.

13-15 Apr.

2-4 Apr.

22-24 Mar.

10.

Mahaveerji Fair

Mahaveerji

Chaitra-S(9-15)

24-30 Mar.

12-18 Apr.

1-6 Apr.

20-25 Apr.

8-15 Apr.

28 Mar.-
4 Apr.

11.

Summer Festival

Mount Abu

Vaishakha(13-Budh Purnima)

26-28 May

15-17 May

4-6 May

23-25 May

12-14 May

2-4 May

12.

Teej Festival

Jaipur

Shravan-S(3-4)

12-13 Aug.

2-3 Aug.

22-23 July

9-10 Aug.

30-31 July

17-18 Aug.

13.

Kajli Teej

Bundi

Bhadra-K(2-3)

26-27 Aug.

15-16 Aug.

4 Aug.

22-23 Aug.

12-13 Aug.

31 Aug.-
1 Sept.

14.

Dussehra Festival

Kota

Asvinan-S(8-10)

15-17 Oct.

4-6 Oct.

22-24 Oct.

12-14 Oct.

1-3 Oct.

21-22 Oct.

15.

Matasya Festival

Alwar

Asvinan-S(8-9)

15-16 Sept.

4-5 Oct.

22-23 Oct.

12-13 Oct.

2-3 Oct.

21-22 Oct.

16.

Marwar Festival

Jodhpur

Asvinan-S(14-15)

21-22 Oct.

10-11 Oct.

28-29 Oct.

17-18 Oct.

7-8 Oct.

26-27 Oct.

17.

Pushkar Fair

Pushkar(Ajmer)

Kartik-S(7-15)

13-21 Nov.

2-10 Nov.

20-28 Nov.

9-17 Nov.

30 Oct.-
6 Nov.

18-25 Nov.

18.

Chandrabhaga Fair

Jhalawad

Kartik-S 14 Magh-K-1

20-22 Nov.

9-11 Nov.

27-29 Nov.

16-18 Nov.

5-7 Nov.

24-26 Nov.

19.

Winter Festival

Mount Abu

Pausha

29-31 Dec.

29-31 Dec.

29-31 Dec.

29-31 Dec.

29-31 Dec.

29-31 Dec.

 
     
     
All Rights Reserved @ Silver Tone Tours (2008)   Site Developed and Hosted By Deep Computers